ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki AKTUALNO NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JU,3. oktober 2023
Dogodki
Opis
Za zaposlene v javnem sektorju se izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi. Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj, da jih boste pravilno izvedli v letu 2023. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.
Naslov: AKTUALNO NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JU,3. oktober 2023
Začetek: Torek, 03 Oktober 2023 09:30
Konec: Torek, 03 Oktober 2023 13:00
Konec prijav: Torek, 03 Oktober 2023 08:00
Predavatelj: mag.Branko Vidič, vodja Sektorja za plače, MJU
Ciljna skupina: SEMINAR NAMENJEN Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave, Računovodskim in finančnim delavcem, Poslovnim sekretarkam in tajnicam, Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem, Str
Lokacija: spletni seminar v živo
Kotizacija: € 170,10+ddv
  
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo

NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV


TERMIN
3. oktober 2023, od  09.30 do 13.00, predavanje  preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

UVOD
Za zaposlene v javnem sektorju se izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj, da jih boste pravilno izvedli v letu 2023. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti  izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju
 • Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
 • Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
 • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
 • Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
 • Napredovanje v nazive
III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
 • Kriteriji ocenjevanja
 • Sredstva za redno delovno uspešnost
 • Nadpovprečni delovni rezultati
 • Povečan obseg dela
 • Ocenjevalni in evidenčni list
 • Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
 • Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
 • Uveljavljanje pravnega varstva
 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev
IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.
KOTIZACIJA
Kotizacija z 10 % popustom znaša 170,10+ddv.
 

DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
 •  10 procentni popust za prijave do vključno 29. septembra 2023
 • 10 procentov dodatnega popusta za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 3. oktober 2023
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 03102023, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
ID za DDV:SI20865767

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko vsak dan med 10.00 in 12.00 uro:  051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
prijava@evropska-svetovalnica.com

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

AKTUALNO NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV POSTOPKA
 
TERMIN
3. oktober 2023, od  09.30 do 13.00,
predavanje preko spletne platforme ZOOM

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID za DDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimekE-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija