ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Dogodki
Opis
V letu 2021 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter se seznanite z novostmi na tem področju. Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju.
Naslov: NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Začetek: Sreda, 24 Februar 2021 09:30
Konec: Sreda, 24 Februar 2021 13:00
Konec prijav: Sreda, 24 Februar 2021 08:00
Predavatelj: mag.Branko Vidič, vodja Sektorja za plače, MJU
Ciljna skupina: Seminar je namenjen vodilnim in računovodskim delavcem v javnem sektorju.
Lokacija: spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
  
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v l. 2021
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA


Izvedba predavanja je zagotovljena.

TERMIN
24. februar  2021, od  09.30 do 13.00, predavanje  preko spletne platforme ZOOM.

Predavanje bo zaradih epidemioloških razmer potekalo  preko spletne
platforme ZOOM.


PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu  2021
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in     državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  139 € + DDV
10% popust za prijavo in plačilo do vključno 19. februarja 2021.


Cena vključuje predavanje odličnega strokovnjaka na tem področju, strokovno gradivo v elektronski obliki.

V primeru slabih epidemioloških razmer bo predavanje potekalo  preko spletne platforme ZOOM.


DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
Dodatni 10% popust za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.

GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v elektronski obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 24022021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
prijava@evropska-svetovalnica.com


Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v 2021
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
TERMIN
LJUBLJANA, 24. februar  2021, od  09.30 do 13.00,
predavanje preko spleta

Predavanje bo zaradih epidemioloških razmer potekalo  samo preko spletne
platforme ZOOM.


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija