ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVN
Dogodki
Opis
S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. Tako smo v letu 2020 z novo uredbo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, dnevnice po posameznih državah oz. mestih pa so se povečale. V praksi se pojavlja precej vprašanj tudi na področju bonitet, kot so različna darila delavcem, plačilo zavarovalnih premij, uporaba službenega vozila v privatne namene ipd. Na seminarju bomo predstavili tudi določbe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve z dohodnino v letu 2020. Poudarek bo na praktičnih primerih. Če vas naštete teme zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.
Naslov: PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVN
Začetek: Petek, 02 Oktober 2020 09:00
Konec: Petek, 02 Oktober 2020 14:00
Konec prijav: Petek, 02 Oktober 2020 08:00
Predavatelj: Majda Gominšek, finančna svetovalka
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN Direktorjem in računovodskim službam v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZ Direktorjem in računovodskim službam v gospodarskih družbah Računovodskim servisom Računovodjem in ekonomistom, referentom
Lokacija: Ljubljana, poslovna stavba DC 22( bivša Slovenijales), Dunajska 22 in preko spleta o
d 9.00 do 14.00 ure
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   
Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET  in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - novosti - zakonodaja in davčna inšpekcija za l. 2020-21
 
TERMIN
Ljubljana, 2.oktober 2020, od 9.00 do 14.00 ure, poslovna stavba DC 22 ( bivša Slovenijales ), Dunajska 22 in preko spleta

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK
, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že več kot  tri desetletja  samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih, konferencah in seminarjih kot predavateljica.


PROGRAM
 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu,problematika dokazovanja opravljanja službene pot
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane
 •  Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina
 • Darila in druga izplačila 
 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a

Dopust in regres za letni dopust
 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 •  Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD
 • Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen? 
 • Obračun delovne uspešnosti
 • Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost  

Obdavčitev nagrade
 • Davčno priznani stroški za delodajalca
 • Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
 • Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca
 • Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
 • Globa in kazen za delodajalce

Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN

 • Direktorjem in računovodskim službam v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZ
 • Direktorjem in računovodskim službam v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja


KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + DDV.
10% popust za prijave in plačilo do vključno 30. septembra 2020.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke.

PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615 sklic na 00 02102020
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267  med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
prijava@evropska-svetovalnica.com   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA NA SEMINAR


PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2020-21

TERMIN
Ljubljana, 02. oktober 2020, od 9.00 do 14. 00 ure, poslovna stavba DC 22, Dunajska 22 in po spletu

Prijavljam se na seminar
a) v živo v poslovni stavbi DC22
b) po spletu preko spletne platforme ZOOM

Obkrožite ustrezno!    
    
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
     
Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________    ID zaDDV    E-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:    E-pošta
      

    

    

    
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija