ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Četrtek, 06 Avgust 2020 09:00
NOVI Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) za pomoč gospodarstvu in
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (t. i. PKP4), ki prinaša določene novosti, hkrati pa podaljšuje določene ukrepe, ki jih je uzakonil že ZIUOOPE (oziroma t.i. PKP3). Na spletnem seminarju bodo predstavljeni ukrepi namenjeni delodajalcem, ki se na podlagi KPK4 podaljšujejo (vsaj) v julij 2020 ter novi ukrep vezan na karantene delavcev. Na kratko pa bodo »ponovljena« še pravila skrajšanega polnega delovnega časa, ki jih je uzakonil že KPK3.
Konec prijav: Četrtek, 06 Avgust 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 300 - Zadetkov: 60 - Kotizacija: € 89,00
Prosto
Sreda, 16 September 2020 09:00
IZVAJANJE POGODB O JAVNEM NAROČILU PO EPIDEMIJI COVID 19
Izjemoma zakonodaja omogoča, da stranka svoje pogodbene obveznosti ne izpolni in zahteva, da se sklenjena pogodba razveže, kar pomeni, da njeni pravni učinki prenehajo. Okoliščine se morajo tako spremeniti, da otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali da se zaradi njih ne da doseči pogodbenega namena, in to v obeh primerih v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank. Okoliščine morajo nastati po sklenitvi pogodbe. Razvezo pogodbe lahko zahteva stranka, ki ji je izpolnitev otežene oziroma ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka za izpolnitev obveznosti. Ni mogoče zahtevati razvezo pogodbe, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je posegel na veliko področij delovanja. Določila zakona so neposredno posegla tudi na področje gradenj; tako gradenj v teku kot tudi tistih, ki se še bodo izvedla. Subjekti pri gradnji so v danem položaju velikokrat v dilemi kako nadaljevati gradnjo in kakšne so obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank v spremenjenih okoliščinah. Na ta in še ostala vprašanja, ki se vežejo na izvedbo gradenj v spremenjenih okoliščinah bomo odgovorili na predlaganem e seminarju.
Konec prijav: Sreda, 16 September 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 107
Prosto
Četrtek, 17 September 2020 09:00
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV z dr.Natašo Pirc Musar
Minilo je 2 leti, odkar velja GDPR, pa vendarle je pogosto odprtih več vprašanj, kot je odgovorov in Slovenija je žal edina država članica EU, ki še vedno ni sprejela nacionalnega predpisa s področja varstva osebnih podatkov - ZVOP-2. Čas torej, da preverimo, kje imajo upravljavci in obdelovalci največ težav.
Konec prijav: Četrtek, 17 September 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 112
Prosto
Torek, 22 September 2020 10:00
DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2020, Portorož, 22. in 23. september 2020
Ljudje vse življenje igramo vloge. Vsaka vloga ima svoja pravila obnašanja in vedenja v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Vloge vsak dan odigramo v poslovnem življenju, tj. vloga direktorja, vloga vodje, vloga tajnice… Ki pa so opredeljene s poslovnimi akti. Kako bo to vlogo posameznik odigral, pa je odvisno od njegovih lastnosti, sposobnosti, vrednot, motivacije, izobrazbe in od pričakovanj drugih. Svoje vloge največkrat igramo tako, kot drugi od nas pričakujejo. Če želite resnično spoznati sebe, se morate soočiti s svojimi občutki, z vrednotami, navadami, z vedenjskimi vzorci, prepoznati morate svoje dobre in slabe lastnosti ter opredeliti realno svoje potenciale. Posvetite se torej svojim mislim. In za to si morate vzeti čas, ga preživeti sami s seboj in razmišljati o sebi, svojih občutkih, ki se vam porajajo ob različnih dogodkih, lastnem vedenju, odnosu do drugih in o odnosu do samega sebe. Zato Vas vabimo na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 8. in 9. aprila 2020 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.
Konec prijav: Ponedeljek, 21 September 2020 16:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 499 - Zadetkov: 215
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija