ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Ponedeljek, 20 Maj 2024 09:00
VIDEONADZOR, BIOMETRIJA IN GPS SISTEMI - DOPUSTNOST IN PRAKSA PO GDPR IN ZVOP-2, 20. maj 2024
Izvajanje videonadzora že vrsto let ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Splošna uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Udeleženci bodo prejeli razumljiva pojasnila, kje in kdaj se lahko izvaja videonadzor, kako mora biti označen, kako se vodi evidenca vpogledov in varuje sistem, ali lahko posameznik zahteva videoposnetke, ali so stare oznake še zadostne po sprejemu GDPR ter katere so druge dolžnosti po novem zakonu: ZVOP-2 . Prav tako bodo pojasnjeni pogoji za zakonito uporabo biometrijskih ukrepov v javnem in zasebnem sektorju s primeri iz prakse ter priporočila nadzornega organa glede uvajanja GPS sistemov za slednje naprav, oseb in vozil – gre za področje, kjer ni izrecne zakonske ureditve, na trgu pa so na voljo številne praktične in ekonomične rešitve za upravljanje voznih parkov, dostavnih storitev, vodenje potnih nalogov itd. Izvajanje od 25. maja 2018 pa je tudi pri izvajanju videonadzora potrebno spoštovati določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), s 26.1. 2023 pa nove določbe ZVOP-2 o videonadzoru GDPR določa nove dolžnosti upravljavce in obdelovalcev, ki se nanašajo na: Obvestilo posameznikom oizvajanju videonadzora po 13. členu GDPR Ureditev zunanjega izvajanja videonadzora/pogodbene obdelave po 28. členu GDPR Vzpostavitve evidence o videonadzoru kot zbirki osebnih podatkov po 30. členu GDPR Zagotovitve varnosti po 32. členu GDPR Poročanje po kršitvah varnosti po 33. in 34. členu GDPR Izvedbe ocene učinka glede varstva osebnih podatkov po 35. členu GDPR Naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora po 39. členu GDPR Pravice posameznika glede video nadzornih posnetkov po 15.-20. členu GDPR ZVOP-2 pa spreminja samo ureditev videonadzora, obvestilnih tabel, nova je ureditev videonadzora na javnih površinah. Poleg ureditve videonadzora bodo predstavljena tudi nova ureditev glede uvajanja biometrijskih ukrepov po ZVOP-2 in GPS sledilnih sistemov.
Konec prijav: Ponedeljek, 20 Maj 2024 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 14 - Prostih mest: 86 - Zadetkov: 158 - Kotizacija: € 170,10+ddv
Prosto
Ponedeljek, 20 Maj 2024 13:00
POSEBNOSTI PRI POVRAČILIH STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU, 20. maj 2024
Potne stroške in stroške povračil za prevoz na delo in z dela delodajalec izplačuje zaposlenim skladno z delovnopravnimi podlagami. Ali veste, ali terenskemu delavcu za odhod na delo na teren povrnemo potne stroške ali stroške povračila za prevoz na delo? Kdaj je treba zaposlenemu izdati potni nalog? Kdaj lahko izplačamo zaposlenemu neobdavčeno višino stroškov za prevoz na delo v znesku 140 evrov mesečno? Če so potni stroški in stroški povračil za prevoz na delo in z dela izplačani pod pogoji in do višin, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, so neobdavčeni. Potne stroške za službene poti v tujino lahko delodajalec izplačuje pod pogoji, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ali pod pogoji, ki jih določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Kako jih izplačujete vi? Z namenom, da preverite, ali je vaše izplačevanje potnih stroškov usklajeno z delovnopravnimi podlagami in veljavno zakonodajo ter se seznanite z novostmi, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Ponedeljek, 20 Maj 2024 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 23 - Prostih mest: 77 - Zadetkov: 72 - Kotizacija: € 139+ddv
Prosto
Sreda, 29 Maj 2024 09:00
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODENJA V JAVNEM SEKTORJU,v dveh modulih, 29. in 30. maj 2024
Šola je namenjena računovodskim delavcem pri pravnih osebah javnega sektorja. Program šole zajema na eni strani splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih. Poglobili boste zakonske posebnosti in novosti na tem področju ter jih implementirali v svoje delo Obvladali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku Znali boste knjižiti najpogostejše poslovne dogodke Osvežili boste oproščene dejavnosti v javnem sektorju Spoznali boste posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih Pravilno boste vodili davčne evidence in obračun DDV Druge zakonodajne novosti
Konec prijav: Sreda, 29 Maj 2024 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 132 - Kotizacija: € 305,10+ddv
Prosto
Torek, 25 Junij 2024 09:00
ZAUPNIK PO ZAKONU O PRIJAVLJITELJIH - ŽVIŽGAČIH (ZZPRI) - PRAKTIČNO USPOSABLJANJE, 25.junija 2024
Zadnji rok za izpolnitev obveznosti, ki jih Zakon o zaščiti prijaviteljev nalaga zavezancem v zasebnem sektorju se je s 17. 12. 2023 iztekel. S tem je datumom so morali obveznosti izpolniti še vsi zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo od 50 do 249 zaposlenih. Med obveznostmi, ki jih zakon nalaga zavezancem je tudi imenovanje zaupnika. Gre za osrednjo osebo, ki ji zakon nalaga pomembno in odgovorno nalogo. Prvi pokazatelj, s kakšno resnostjo in odgovornostjo so se podjetja oz. organizacije lotile prenašati zakon v svoje okolje, je imenovanje ustreznega in kompetentnega zaupnika. Neodgovorno je imenovanje zaposlenega, ki se mu brez možnosti po neodvisnosti, avtoriteti ali zgolj po statusu doda naziv zaupnik. Tako imenovanje preprosto že ob prvi resni prijavi naleti na neuspeh in nezaupanje v sam sistem prijav. Dejstvo je, da so vodstva tista, ki imenujejo zaupnika. S tem avtomatično prevzemajo neposreden nadzor nad samo funkcijo zaupnika in obravnavo prijav. Kljub upoštevanju pravičnosti, preglednosti ter sprejemanju najprimernejših odločitev pri oblikovanju končnih ugotovitev in posledic, bo lahko obstajal dvom o ustrezni in pravilni obravnavi določenih prijav. Glavni namen usposabljanja je približati vlogo zaupnika ter zagotoviti potrebno znanje in podporo pri sprejemanju in obravnavi prijav. V okviru usposabljanja vam bomo predstavili izzive se lahko zaupnik lahko sreča v okvir svojega poslanstva. Program je sestavljen iz teoretičnega ter praktičnega dela.
Konec prijav: Torek, 25 Junij 2024 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 47 - Kotizacija: € 189+DDV
Prosto
Sreda, 11 September 2024 10:00
PRAVILA SODOBNEGA BONTONA IN VRHUNSKEGA POSLOVNEGA PROTOKOLA,11. september 2024
Poznavanje pravil poslovnega protokola nam podeli potrebno samozavest, prispeva k naši kredibilnosti ter nas opolnomoči za obvladovanje poslovnih situacij – vse od komuniciranja na daljavo (e-pošta, pisma/dopisi, telefon ...) do sestankov, poslovnih kosil in gala dogodkov, ko se z naročniki ali partnerji srečamo iz oči v oči. Poslovni protokol namreč zajema široko paleto različnih pravil, od priprave in izvedbe sestankov ter poslovnih dogodkov v živo in na spletu, priprave sedežnega reda, izbire primerne obleke, besedne in nebesedne komunikacije pa do pravil o obdarovanju in urejenosti delovnih prostorov. Vas je gost presenetil s prezgodnjim prihodom in vas spravil v zadrego? Ste sprejeli gosta pri vhodu in se spraševali, ali morate stopati po stopnicah pred njim ali za njim? Vas je nadrejeni vprašal za nasvet, kdaj naj izroči darilo gostu, pa niste vedeli? Marsikomu pravila protokola predstavljajo nadležnost, toda rešujejo marsikatero dilemo. Za sledenje sodobnim tokovom pa se moramo kar na dnevnem nivoju pozabavati z našo poslovno podobo, osebnostnim imidžem, s poudarkom na povezavi z organizacijo, ki jo predstavljamo. Naše poslovno pojavljanje je v času pogostih prehodov iz komunikacije v živo na spletno komunikacijo od doma ali drugih lokacij zahteva povsem drugačno pripravo na soočenje z internimi sodelavci in eksternimi poslovnimi partnerji. Torej naša skladna povezava z interierjem, tehnologijo in novimi veščinami, z novimi metodami komunikacije je naša stalnica. Da, spremembe nas lahko zabavajo, če se jim prepustimo.
Konec prijav: Sreda, 11 September 2024 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 242,10
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija