ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Torek, 27 Oktober 2020 09:30
NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA R
Na seminarju bomo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Pojasnili bomo, kdaj in kako izplačujemo povračila stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrino, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd., tako z delovno-pravnega kot tudi z davčnega vidika. Povedali pa bomo tudi, kakšne vrste bonitet poznamo, kako jih vrednotimo, kaj se ne šteje za boniteto in kako je z izplačili drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Torek, 27 Oktober 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 20 - Kotizacija: € 125,10
Prosto
Ponedeljek, 09 November 2020 13:00
NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI
Vas zanima, kdaj pri prodaji in najemu nepremičnin uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Ali, kakšni so pogoji za odbitek vstopnega davka pri nakupu nepremičnin? Bi radi izvedeli, kdaj se pri prodaji nepremičnin in prenosu stavbne pravice plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Ponedeljek, 09 November 2020 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 89,00
Prosto
Četrtek, 12 November 2020 09:30
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, Ljubljana
Predstavljene bodo novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja s poudarkom na obračunu in izplačilu potnih nalogov, regresa za letni dopust, dnevnic in bonitet. Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Četrtek, 12 November 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 20 - Kotizacija: € 149,00
Prosto
Petek, 20 November 2020 10:00
Bonton in protokolarna pravila za vrhunska poslovna srečanja z gospo Ksenijo Benedetti
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeh in učinkovito poslovanje nastop . Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost, ki je vaša največja moč. Nekdanja šefinja protokola Ksenija Benedetti vas bo popeljala v svet poslovnega in diplomatskega protokola. Pridobljeno znanje vam bo pomagalo, da se vi, vaši nadrejeni v vaših gostje izognete neprijetnim zadregam. Poznavanje pravil poslovnega protokola gradi potrebno samozavest, prispevek k našim verodostojnosti ter nas opolnomoči za obvladovanje poslovnih situacij - od nebesednih komunikacij prek besednega komuniciranja na daljavo (e-pošta, pisma / dopisi, telefonsko komuniciranje,…) do priprave in izvedbe sestankov, poslovnih kosil in drugih poslovnih dogodkov, ko se z naročniki ali partnerji srečamo iz oči v oči. Poslovni bonton boste spoznali v teoriji, podkrepljeni s praktičnimi primeri.
Konec prijav: Petek, 20 November 2020 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 14
Prosto
Sreda, 09 December 2020 09:00
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEG
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 -21 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.
Konec prijav: Sreda, 09 December 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 25
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija