ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'NOVOSTI OBRAČUNA POTNIH STROŠKOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST In DRUGIH POVRAČIL STROŠKOV V JAVNEM SEKTORJU V SKLADU Z Novim Dogovorom'

Seminarji
Datum: Sreda, Junij 16, 2021 At 09:30
Trajanje: 2 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

kademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

NOVOSTI OBRAČUNA POTNIH STROŠKOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST in DRUGIH POVRAČIL STROŠKOV V JAVNEM SEKTORJU V SKLADU z novim Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti

Izvedba dogodka je zagotovljena.TERMIN
LJUBLJANA, 16. junij 2021 ob 09.30 do 11.30, spletni seminar preko spletnega portala ZOOM


UVOD

 Minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik ter predstavniki sindikatov javnega sektorja so danes pristopili k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Dogovor javnim uslužbencem med drugim prinaša višji regres za letni dopust za leto 2021, in sicer v višini 1.050 evrov (izplačano v dveh delih, 1.024 evrov 4. junija, preostanek v višini 26 evrov pa ob izplačilu majske plače, torej med 10. in 15. junijem), odpravo določenih varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki, bistveno spremembo prinaša pri načinu obračuna stroškov prevoza na delo in z dela – po novem se bo povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračunavalo na enak način –, dogovor pa prinaša tudi premik izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih. Slednja dva ukrepa prinašata predvsem veliko administrativno razbremenitev.

Na spletnem seminarju bo  predstavljen delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov. Obravnavali bomo stroške, ki nastanejo z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.Predstavljeno bo pravilno poročanje na obrazcih REK-1, najpogostejše napake  ter pravila in možnosti, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak.

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

PROGRAM

I. Kaj prinaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti

II. Prevoz na delo in z njega ter regres za prehrano

 • Določitev velikosti prevoza na delo in z njegaIzjava o prevozu na delo
 • Javni prevoz in kilometrina in izračunavanje povračil prevoza v primeru, da delavec na delu ni prisoten celoten mesec
 • Prevoz na delo v primeru več delodajalcev, več lokacij opravljanja dela, krajšega delovnega časa, deljenega delovnega časa
 • Povečanje stroškov prevoza zaradi selitve delavca
 • Povračilo stroškov prevoza v primeru uporabe službenega vozila v zasebne namene
 • Določanje velikosti regresa za prehrano
 • Regres za prehrano v primeru več delodajalcev, krajšega delovnega čas, neenakomerne razporeditve delovnega časa

III.  Opravljanje dela zunaj sedeža delodajalca

 • Povračilo stroškov pri delu na domu
 • Vsebina potnega naloga
 • Priznavanje delovnega časa na službeni poti
 • Povračilo dejanskih stroškov na službeni poti in dokazila
 • Akontacija za službeno potovanje
 • Velikost in način izračuna velikosti dnevnice za službeno potovanje po Sloveniji in v tujini
 • Izračun dnevnice za službeno pot za več držav
 • Kilometrina na službeni poti
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Terenski dodatek
 • Letni dopust delavca v kraju službene poti


IV. Regres za letni dopust

 • Pravica do regresa
 • Minimalna velikost regresa
 • Izračun sorazmernega dela regresa
 • Različne velikosti regresa
 • Rok za izplačilo regresa
 • Rok za izplačilo regresa, če je delavec zaposlen med letom ali če gre za prenehanje delovnega razmerja
 • Izplačilo regresa v dveh delih
 • Nedenarno izplačilo regresa
 • Davčni vidik regresa


V. Druga povračila stroškov

 • Odpravnina zaradi odpovedi iz poslovnega razloga, nesposobnosti ali nezmožnosti opravljanja dela
 • Odpravnina pri izteku pogodbe za določen čas
 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Davčna obravnava odpravnin
 • Odpravnina pri poslovodnih osebah in prokuristih
 • Jubilejna nagrada – delovnopravni in davčni vidik
 • Solidarnostna pomoč – delovnopravni in davčni vidik


VI. Poročanje na obrazcih REK-1 in vrste popravkov  obrazcev in zgledi poročanje

VII. Druge novosti novega Dogovora med Vlado in sindikati javnega sektorja

VIII.  Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN

 • Finančnim in računovodskim službam v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem
 • Kadrovskim delavcem
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

 
KOTIZACIJA
Kotizacija  znaša 99€ + DDV.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo v elektronski obliki.

PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615

sklic na 00 160612021

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

__________________________________________________________

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI OBRAČUNA POTNIH STROŠKOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST in DRUGIH POVRAČIL STROŠKOV  V JAVNEM SEKTORJU V SKLADU z novim Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti


Ljubljana, 16. junija 2021, ob 09.30 do 11.30,
spletni seminar

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija