ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'OD IDEJE DO IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA'

Seminarji
Datum: Sreda, Marec 17, 2021 At 09:30
Trajanje: 4 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

kademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

OD IDEJE DO IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

10% popust za prijavo in plačilo do vključno 12.marca 2021!

button__1_.gif

TERMIN
17. marca 2021 , od 09.30 do 13.00, spletni seminar
Seminar bo zaradi razglasitve epidemije potekal preko spletne platforme ZOOM


VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

 Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom (ZJN-3), ki je začel veljati 1.4.2016.
 
Čeprav načela ureditve javnih naročil ostajajo večinoma nespremenjena, so bile z direktivami iz leta 2014 uvedene številne spremembe. Te se lahko uporabljajo od 18. aprila 2016, čeprav se postopek prenosa v vseh državah članicah še ni končal. Da bi se izpolnili strateški cilji politike EU in bi se hkrati zagotovila najučinkovitejša raba javnih sredstev, je imela reforma javnega naročanja iz leta 2014 več ciljev: zagotoviti učinkovitejšo porabo javnih sredstev, pojasniti temeljne pojme in koncepte za zagotovitev pravne varnosti, MSP olajšati sodelovanje pri javnih naročilih, spodbujati integriteto in enako obravnavo, javnim naročnikom omogočiti, da lahko javna naročila bolje uporabijo v podporo inovacijam ter skupnim družbenim in okoljskim ciljem, ter vključiti ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije.
 
Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.PROGRAM IZVEDBE
 
Priprava in načrtovanje 
 • Ocena prihodnjih potreb
 • Sodelovanje zainteresiranih strani
 • Analiza trga
 • Opredelitev predmeta
 • Izbira postopka
 • Načrtovanje postopka
 
Objava in preglednost
 • Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Opredelitev specifikacij in standardov
 • Opredelitev meril
 • Določitev rokov
 • Oglaševanje javnega naročila
 
Predložitev ponudb in izbor ponudnikov
 • Zagotavljanje oddaje ponudb v skladu z navodili
 • Potrditev prejema in odpiranje ponudb
 • Ocena in izbor ponudb
 
Ocenjevanje ponudb in oddaja javnega naročila
 • Ustanovitev ocenjevalnega odbora
 • Uporaba meril za oddajo javnega naročila
 • Obravnavanje neobičajno nizkih ponudb
 • Zahteva za pojasnila
 • Zaključek ocenjevanja in odločitev
 • Oddaja javnega naročila
 
 
Izvajanje javnega naročila
 • Upravljanje razmerij z izvajalcem
 • Upravljanje javnega naročila
 • Obravnavanje sprememb javnega naročila
 • Obravnava pritožb in pravna sredstva
 • Odpoved pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo
 • Zaključek javnega naročila

 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpgmag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .


GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

 SEMINAR JE NAMENJEN 
Strokovnjakom, ki jih problematizira v zvezi z javnim naročanjem v novih razmerah, zanima.
 
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  169 € (vključuje ddv)

POPUSTI

10% popust za prijavo in plačilo do vključno 12.3.2021
Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 17032021, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR

OD IDEJE DO IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

17. marca 2021, ob 09.30 do 13.30, 
Zaradi razglasitve epidemije bo seminar potekal preko spletne platforme ZOOM.


Na seminar prijavljamo naslednje udeležbe
(navedite ime in priimek v e-pošti):
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________
2. ______________________________________ __________________ @ __________________
3 ._______________________________________ ____________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________?
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih. da ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli piše ali na droge dogovorjen način zahteva, da upravlja osebne podatke, ki jih začasno prenese, začasno uporabi svoje osebne podatke za neposredno trženje.
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh tudi preprečiti uporabo osebnih podatkov za neposredno neposredno trženje ter pisno obvestiti posameznika, ki je potreben. «


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija