ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'SPREMEMBE IN DAVČNE NOVOSTI TER VPLIV COVID 19 NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020'

Seminarji
Datum: Petek, Marec 05, 2021 At 09:00
Trajanje: 4 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Akademija za management in projektno vodenje vas vljudno  vabi na spletni seminar


SPREMEMBE IN DAVČNE NOVOSTI TER VPLIV COVID 19 NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020
Izvedba spletnega seminarja je zagotovljena!

TERMIN
5. marec 2021 od 9.00 do 13.00,  spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

UVOD
Organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruga, zavodi, ustanove,  ipd.)
so obvezne najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo.
Leto 2020 je za vse organizacije posebno in je potrebno optimirati predvsem v tistih organizacijah, ki so prejele državno pomoč in to razumeti ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj morajo organizacije narediti, če jo bodo morali vrniti v tekočem letu ali v letu 2021.
Cilj našega seminarja je ponuditi strokovne nasvete in ustrezne praktične napotke, kako pravilno izdelati davčni obračun. Odgovarjali bomo tudi na vaša vprašanja.PREDAVATELJICA

doc.dr. Lidija Robnik,univ. diplomirana ekonomistka.
Raziskuje vlogo in pomen tveganega kapitala pri financiranju in razvojno - inovativnih podjetij.
Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.
Zaposlena je bila v Mariborski livarni Maribor d. o. o., kjer je opravljala dela vodja finančne službe od leta 1990 – 1991, od leta 1991 – 1996 sem vodja finančno-računovodske službe v družbi Armal d.o.o.
Od leta 1996 do 1997 je bila zaposlena v Probanki, d. d. Maribor na delovnem mestu pomočnica direktorice direkcije globalnih financ. Od leta 1997 do 2003 je bila zaposlena v Cestnem podjetju Maribor družbi za gradnjo in vzdrževanje cest, d. d., Maribor, na delovnem mestu direktorica finančno-računovodskega področja, od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov. S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že veliko samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).


PROGRAM

 • Računovodski predpisi, davčna zakonodaja, interni predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov
 • Pregled evidentiranja dolgoročnih sredstev z vidika izbire pravilne metode vrednotenja in prevrednotenja (oslabitve, okrepitve)
 • Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Katere so večne dileme, napake in napačne odločitve ?
 • Optimiranje odpisov in oslabitev zalog in terjatev iz poslovanja ter njihov vpliv na računovodski izid in davčno osnovo. Kdaj terjatve in obveznosti zastarajo ?
 • Kateri računovodski prihodki so davčni priznani in kateri računovodski odhodki so davčno priznani – pregled po postavkah davčnega obračuna?
 • Optimiranje vrst davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2020
 • Knjiženje državnih pomoči, odlog in oprostitev plačila prispevkov in temeljnega dohodka samozaposlenih
 • Pogoji za oprostitev ali vračilo državne pomoči za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 • Vpliv COVID 19 na računovodske izkaze in davčni obračun za leto 2020
 • Obračun davčnih obveznosti pri tistih, ki so normirane osebe
 • Obračun davka od dohodka pravnih oseb ali dohodnine iz dejavnosti po novih pravilih za leto 2020.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev


KOMU JE NAMENJEN

 • direktorjem,
 • samostojnim podjetnikom,
 • vodjem računovodskih služb,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • računovodjem,

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 109,00€ + DDV

PRIJAVA

 • Elektronska prijava: kliknite na  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 
Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 5.  marec 2021
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

VAŠA VPRAŠANJA:

Vprašanja pošljite na e-naslov:

 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 05032021
 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.     ​​
 
Vljudno vabljeni!


PRIJAVNICA NA SEMINAR


SPREMEMBE IN DAVČNE NOVOSTI TER VPLIV COVID 19 NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020

5.  marec 2021, od 9.00 do 13.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

???
Ime in naslov organizacije:
 
 
?Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID za DDVE-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:E-pošta
  ?
??
??
??
 
 
Žig in podpis:                                Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija