ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2020'

Seminarji
Datum: Torek, December 01, 2020 At 09:00
Trajanje: 8 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem vabi na dogodek

 

KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2020

ki bo v Ljubljani, 1. decembra 2020 ob 9.00 uri,
konferenčna dvorana v City Hotel-u, Dalmatinova 15 in preko spletne platforme ZOOM
V primeru slabih epidemioloških razmer bo konferenca potekala preko spleta

20% popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 20. novembra 2020.
Za dva in več udeležencev udeležencev iz iste organizacije priznavamo
dodatni  10 % popust .


 
PREDAVATELJI
Z vami bodo ugledni gostje, odlični strokovnjaki in predavatelji :
 • doc. dr. Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec
 • doc.dr. Lidija Robnik, doktorica znanosti managementa, magistrica poslovne politike in organiziranja , univ. diplomirana ekonomistka
  Raziskuje vlogo in pomen tveganega kapitala pri financiranju in razvojno- inovativnih podjetij. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.
  Zaposlena je bila v Mariborski livarni Maribor d. o. o., kjer je opravljala dela vodja finančne službe od leta 1990 – 1991, od leta 1991 – 1996 sem vodja finančno-računovodske službe v družbi Armal d.o.o.
  Od leta 1996 do 1997 je bila zaposlena v Probanki, d. d. Maribor na delovnem mestu pomočnica direktorice direkcije globalnih financ.
  Od leta 1997 do 2003 je bila zaposlena v Cestnem podjetju Maribor družbi za gradnjo in vzdrževanje cest, d. d., Maribor, na delovnem mestu direktorica finančno-računovodskega področja, od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov.
  S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
  Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
  Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).
 • mag. Tanja Urbanija  je davčna svetovalka in odlična predavateljica v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj, konferenc in kongresov.
 • mag. Darinka Kamenšek je pooblaščena notranja državna revizorka. Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski Ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Predava tudi na drugih visokošolskih zavodih ter na različnih strokovnih seminarjih, konferencah in kongresih.
 • mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače pri MJU, opravlja naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremlja izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja. Pripravlja pojasnila oz. mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavlja neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordinira in vsebinsko strokovno sodeluje pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.
 • Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij. Že od vsega začetka, leta 2004 je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike pri Ministrstvu za okolje in prostor.
 • mag. Dejan Petkovič, predavatelj, samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo
 • Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekonomistka,  davčna svetovalka in odlična predavateljica. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na Davčni upravi R Slovenije in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.
 • Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv, pooblaščena revizorka, ki je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR; pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP
 • Majda Gominšek, dipl. ekon.finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju in gospodarstvu ter strokovna predavateljica na seminarjih, delavnicah, konferencah in kongresih
 • mag. Irena Kumše, univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov, direktorica podjetja Revidikum d.o.o.

PROGRAM KONFERENCE
Torek, 1. december 2020

 OTVORITEV KONFERENCE
8:00 – 9:00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:15 Uvodni in pozdravni nagovori
Predstavnik MF

Finančni izzivi v Sloveniji in svetu v času epidemije Covid 19 in po njej
Ukrepi Vlade RS za blažitev krize

Strah, negotovost in socialno distanciranje močno vplivajo na plačilne navade potrošnikov. Pandemija COVID-19 je začasno zaustavila kolesja gospodarstva in v naša življenja vnesla zavedanje, da realnosti iz leta 2019 ne bo nikoli več. Kako globoka bo nova ekonomska recesija, bo vidno šele čez čas. Kriza bo dala priložnost tistim, ki bodo prepoznali in se uspeli prilagoditi novim razmeram na trgu. Celotna ekonomija, vključno s plačilnimi ekosistemi, se bo morala prilagoditi na način, da bo omogočen učinkovit in trajen ponovni zagon gospodarstva ter vstop v novo post-COVID-19 dobo.

PLENARNI DEL 
9:20 – 10:00
Obvladovanje poslovanja v krizi
Predavatelj: dr. Branko Mayr
 • Kako poslovati v krizi in katere ukrepe sprejeti?
 • Kje iskati rešitve iz krize, tudi kot posledica korona virusa, ki omejuje delovanje?
 • Kakšne so tipične slike v bilanci podjetja, ki mu grozi stečaj ali prisilna poravnava?
10:00 – 10:40
Novosti na področju DDV v letu 2021 ter aktualna slovenska in evropska sodna praksa
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

Zaradi sprememb direktiv in izvedbenih uredb nas čakajo s 1. 7. 2021 spet DDV spremembe, ki se nanašajo predvsem na elektronsko trgovanje ter na prodajo blaga po pošti fizičnim osebam. Poleg prihajajočih sprememb vas bomo seznanili z zadnjimi aktualnimi sodbami, ki se nanašajo predvsem na najeme (leasing) ter na popravek DDV.
Zaradi epidemije Covida-19 je Evropska komisija predlagala Svetu EU, naj začetek uporabe novih pravil prestavi s 1. 1. 2021 na 1. 7. 2021, s čimer bi bila tako državam članicam kot tudi davčnim zavezancem omogočena ustreznejša priprava na novo ureditev.

10:40 – 11:20
Goljufivo poročanje in kreativno računovodstvo -
Prilagajanje računovodskih poročil v cilju doseganja poslovnih ciljev v času korona krize

Predavatelj: mag. Darinka Kamenšek
 • Uvod v forenzično računovodstvo: pojem, namen, vrste in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva
 • Vsebinski vidik forenzičnega računovodstva: forenzično računovodstvo za notranje potrebe, za pravne potrebe in za potrebe drugih
 • Etični vidik forenzičnega računovodje
 • Kadrovski vidik forenzičnega računovodstva: poklicna znanja in veščine potrebna za preiskovanje
 • Uvod v tehnike razkrivanja, preprečevanja prevar in kaznivih dejanj v računovodstvu
11:20 – 11:30 Odmor

11:30 – 12:00
Razlike med MSRP in SRS in kaj nas čaka v prihodnosti
Predavateljica: Silvana Koritnik Rakela

12:00 – 12:40
Postopki statisnih preoblikovanj po ZGD-1 skozi davčni postopek in obračun DDPO
Predavatelj: mag. Dejan Petkovič
 • Vrste statusnih preoblikovanj družb po ZGD-1
 • Pogoji davčno nevtralnega preoblikovanja
 • Katere davčne obveznosti de zamikajo v primeru družb in udeleženih družbenikov
 • Računovodenje in akontiranje davka po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja
 • Pravilno sestavljena priglasitev FURSU ob statusnem preoblikovanju
 • Kdo oddaja priglasitev in kdo poroča o skritih rezervah
 • Katere točke obračuna DDPO in prilog so pomembne pri statusnem preoblikovanj
12:40 – 13:30
Tožbe zoper dolžnike in izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj
Predavateljica: Dida Volk
 • Ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku
 • Pravila izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju - po ZFPPIPP
 • Posebna pravila za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja
 • Predstavitev aktualne sodne prakse z razlago odločb
13:30 – 14:00  Odmor

POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

SEKCIJA 1  - Računovodenje pri  
proračunskih uporabnikih
14:00 – 15:30
Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2020 z novostmi
Predavateljica: Majda Gominšek

15:30 – 16:00
Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov v javnem sektorju
Predavatelj: mag. Branko Vidič

16:00 – 16:10 Odmor

16:10 – 17:00
Notranja revizija v javnem sektorju
Predavateljica: mag. Irena Kumše


SEKCIJA 2 – Računovodenje v gospodarskih družbah
14.00 – 15.30
Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike
Predavatelj: dr. Lidija Robnik

15.30 – 16.00
Računovodsko spremljanje zalog v storitveni dejavnosti
Predavateljica: dr. Lidija Robnik

16:00 – 16:10 Odmor

16:10 – 17:00
DDV pri spletni prodaji
Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič
 
PRIZORIŠČE SREČANJA
Konferenčna dvorana v City Hotelu, Ljubljana, Dalmatinova 15

KOTIZACIJA IN GRADIVO
Polna kotizacija za udeležbo na celodnevni  konferenci znaša  309 € + ddv .
20% popust za zgodnje prijave in plačilo do vključno 22. novembra 2020.
15% popust za prijave in plačilo od 23. novembra 2020 do vključno 30. novembra 2020.

Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10 % popust .
Študentom priznavamo 50% popust.
Cena vključuje predavanje uveljavljenih strokovnjakov, strokovno gradivo, slavnostno kosilo  in osvežilne napitke med odmori. Gradivo boste prejeli na konferenci v elektronski obliki.
Konferenca bo potekala v živo in preko spleta. V primeru neugodnih epidemioloških razmer bo potekala samo preko spletne platforme ZOOM.

Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo dogodka.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo dogodka.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 01122020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 na telefonsko številko: 040 772 267 ali 051 317 357
Vaša vprašanja pošljite po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija