ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Četrtek, September 23, 2021
 Junij 2021Julij 2021Avgust 2021
Četrtek, Julij 01, 2021
AKTUALNE NOVOSTI In PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAC IN DRUGIH PREJEMKOV Za JAVNI SEKOR (09:30 - 13:00)
Vabimo vas na seminar v živo z aktualno vsebino
AKTUALNE NOVOSTI in PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ  IN DRUGIH PREJEMKOV za JAVNI SEKOR
 
 
10% popust za prijave in plačilo do 30. junija 2021
 


 TERMIN

1. julija 2021, od 9.30 do 13.00,  spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, vodja Sektorja za plače, MJU

NAMEN
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.   Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.  
Predstavljene bodo novosti in aktualna problematika na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 ter najpogostejše napake.

PROGRAM

1.
Aktualno na področju izplačila plač v javnem sektorju
 
2. Novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021
 • Nagrajevanje delovne uspešnost (kako je z redno delovno uspešnostjo, delovno uspešnostjo in naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnostjo iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
 • Napredovanja (napredovanja v plačne razrede in nazive)
 • Regres za letni dopust
 • Druge novosti
  3. Pravilno določanje plač  
 • Določitev osnovne plače – plačnega razreda (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali  višji naziv)
 • Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje (ocenjevanje, preverjanje pogojev glede ocen in teka napredovalnega obdobja, izpolnitev ocenjevalnega lista, evidenčnega lista in izdaja obvestila z aneksom k pogodbi o zaposlitvi; možnost zahteve za preizkus ocene javnega uslužbenca; kdo in kdaj je lahko napredoval po ponovni sprostitvi varčevalnega ukrepa glede napredovanj; na katere določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je treba biti posebej pozoren? Kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna skupina B) po izteku mandata direktorja - direktorji v času mandata direktorja ne morejo napredovati v višji plačni razred)
 • Določitev dodatkov (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, dodatek za akademski naziv, dodatki za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas…); pod katerimi pogoji so do dodatkov upravičeni direktorji?
 • Nagrajevanje delovne uspešnosti (viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?)
 • Vračilo plač zaposlenih v primeru nezakonito določene plače (3. a člen ZSPJS, Sodba Vrhovnega sodišča RS in ravnanje delodajalcev upoštevaje predmetmo sodbo)
4. Pravilno določanje prejemkov in povračil   
 • Vračilo nezakonito določenih prejemkov in povračil (165. člen ZUJF?)
 • Relevantne odločitve komisij za razlago kolektivnih pogodb in relevantna sodna praksa 
 • Nadomestilo plače (za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ipd.)
 • Nadomestilo za ločeno življenje 
 • Regres za prehrano (pod katerimi pogoji se lahko izplačuje, kako je z izplačilom regresa v primeru neenakomerne prerazporeditve delovnega časa in v primeru nadurnega dela ipd.)
 • Regres za letni dopust (pravica do regresa, kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa, od česa je odvisna višina regresa, ali je treba vrniti regres v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po izplačilu regresa? Ipd.)
 • Dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini (določitev višine dnevnice, pojasnila k uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, kdaj izplačilo dnevnice in kdaj izplačilo dodatnega regresa za prehrano? Ipd.)
 • Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (npr. v katerih primerih 18% in v katerih primerih 30%)
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (pravica do povračila, višina povračila, ali je možna kombinacija javnega prevoza in kilometrine?, kdaj se šteje, da javni prevoz ni možen, sodna praksa)
 • Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči (npr. kako je z izplačilom jubilejnih nagrad v primeru dela s krajšim delovnim časom, katero obdobje je treba šteti v delovno dobo zaradi izplačila jubilejnih nagrad, zakaj članom sindikata lahko pripada višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč? Ali obstaja razlika med funckionarji in javnimi uslužbenci glede izplačila solidarnostne pomoči, kakšna je vloga minimalne plače pri izplačevanju solidarnostne pomoči ipd.)
 • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (pojasnilo h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, veljavni interevntni ukrep glede premij) 
 • Odpravnina ob upokojitvi (v katerem primeru izplačilo dveh in v katerem primeru izplačilo treh odpravnin, kako je z odpravnino v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev
5. Veseli bomo vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
•    Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
•    Računovodskim službam  javnem sektorju
•    Računovodjem in ekonomistom, referentom
•    Knjigovodjem – likvidatorjem plač
•    Kadrovskim delavcem
•    Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša  139€ + ddv za udeležbo preko spleta

POPUSTI 
 •  10% popust za prijave in plačilo do 30. junija 2021
 • Za 2 in več  prijavljenih iz iste organizacije priznavamo  dodatni 10% popust

PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  Prijava na izobraževanje
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo seminarja v živo v Ljubljani preko spleta
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja
 • potrdilo o udeležbi
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 01072021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914. 
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

PRIJAVNICA
 
AKTUALNE NOVOSTI in PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ  IN DRUGIH PREJEMKOV za JAVNI SEKOR

Ljubljana, 1. julija 2021, od 9.30 do 13.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
 
Prijavljamo se na seminar:
a) preko spletne platforme ZOOM
 
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________
2. ______________________________________ __________________ @ __________________
3 ._______________________________________ ____________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________
 
Žig in podpis:      
                      


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, Julij 07, 2021
AKTUALNO IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V GRADBENIŠTVU (13:00 - 15:00)
Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino

AKTUALNO IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V GRADBENIŠTVUIzvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
Ljubljana, 7. julij 2021 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar v živo
 
UVOD
Vas zanima, kdaj je treba pri gradbenih storitvah uporabiti nižjo stopnjo DDV? Ali, kdaj uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Bi radi izvedeli, kdaj se pri prodaji nepremičnin in prenosu stavbne pravice plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.
 
PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.

PROGRAM
 1. Prodaja nepremičnine:
 • plačilo DDV ali 2 % davka na promet nepremičnin pri prodaji nepremičnine – praktični primeri,
 • kdaj se pri prodaji nepremičnine uporabi obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1,
 • uporaba nižje stopnje DDV,
 1. Kako so obdavčene gradbene storitve:
 • kdaj uporabimo 9,5 % stopnjo DDV,
 • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV – praktični primeri,
 1. Dobava blaga z montažo v gradbeništvu (kako je z registracijo za DDV v tujini)
 2. Nakup ali gradnja nepremičnine:
 • pravica do odbitka DDV – novosti pri odbijanju vstopnega davka,
 • delna pravica do odbitka DDV (odbitni delež in ločeno knjigovodstvo),
 1. Popravek odbitka vstopnega DDV pri spremembi namembnosti nepremičnine - praktični primeri,
 2. Katero stopnjo DDV uporabimo pri popravilih in vzdrževanju nepremičnin
 3. Uporaba posebnega pravila pri obdavčitvi storitev, povezanih z nepremičninami z DDV
 4. Dajanje nepremičnin v najem:
 • opcijska obdavčitev z vidika DDV (sklenitev pisnega dogovora),
 • kako pravilno obdavčujemo obratovalne stroške (obdavčene, oproščene in neobdavčljive dobave).
 KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki imate opravka z računi za gradbene storitve, transakcijami z nepremičninami, tistim, ki sklepate pogodbe, povezane z nepremičninami, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja. Seminar je primeren za udeležence v gospodarskih družbah, javnem sektorju ter za samostojne podjetnike in društva.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 89,00€  + DDV
 
POPUSTI

 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje in strokovno gradivo.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 07072021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

AKTUALNO IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V GRADBENIŠTVU

TERMIN
Ljubljana, 07. julij 2021 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar v živo

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence
(navedite ime in priimek v e-pošti):
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________
2. ______________________________________ __________________ @ __________________
3 ._______________________________________ ____________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________

Žig in podpis:

                       Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, Julij 12, 2021
AKTUALNA VPRAŠANJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI TRANSAKCIJAH Z BLAGOM, Vključno Z Novostmi Pri Spletni Trgovini Od 1. 7. 2021 Dalje (10:00 - 12:00)
Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino

AKTUALNA VPRAŠANJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI TRANSAKCIJAH Z BLAGOM, vključno z novostmi pri spletni trgovini od 1. 7. 2021 dalje
Izvedba dogodka je zagotovljena.


TERMIN
Ljubljana, 12. julij 2021 od 10.00 ure do 12.00 ure,
spletni seminar v živo
 
UVOD

Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga davčnim zavezancem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.
Na webinarju bomo obravnavali tudi novosti pri spletni trgovini, ki se začnejo uporabljati s 1. 7. 2021 s spremembo evropske direktive o DDV in Zakona o DDV.


PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM
 • Kakšne so novosti pri spletni prodaji blaga končnim potrošnikom - prodaja blaga na daljavo (nov prag v vrednosti 10.000 evrov in nova posebna ureditev) od 1. 7. 2021 dalje,
 • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini pri spletni prodaji,
 • novosti pri dobavi blaga z uporabo elektronskih vmesnikov (trg, platforma, portal ipd.),
 • ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga s 1. 7. 2021,
 • nova posebna ureditev pri obdavčitvi prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav uvoženega blaga (vrednost do 150 evrov),
 • novosti pri odbijanju vstopnega davka,
 • katere obvezne klavzule moramo napisati na izdane račune pri transakcijah z blagom,
 • pogoji za uveljavljanje oprostitev pri dobavah blaga znotraj EU davčnim zavezancem,
 • pravila pri obdavčitvi zaporednih dobav blaga,
 • kako uporabljamo posebno ureditev za skladiščenje na odpoklic,
 • kaj gre v davčno osnovo pri obračunavanju DDV pri uvozu blaga,
 • tri pravila pri nastanku davčne obveznosti pri pridobitvah blaga znotraj EU (uporaba Incoterms klavzul, kako je pri avansih…),
 • kraj obdavčitve pri dobavi blaga s prevozom in brez prevoza,
 • pravila pri dobavi blaga z montažo (gradbeništvo…),
 • posebnosti pri oprostitvah pri izvozu blaga,
 • kaj so pravi in kaj nepravi tristranski posli,
 • sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki evidentirate, prejemate ali izdajate račune za dobave blaga doma in v tujini, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu.
Namenjen je za udeležence iz gospodarskih družb, javnega sektorja in za samostojne podjetnike.


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 89,00€ +ddv.
 
POPUSTI
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje in strokovno gradivo.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 12. julija 2021
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 12072021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINARAKTUALNA VPRAŠANJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI TRANSAKCIJAH Z BLAGOM, vključno z novostmi pri spletni trgovini od 1. 7. 2021 dalje

TERMIN
Ljubljana, 12. julij 2021 od 10.00 ure do 12.00 ure,
spletni seminar v živo

Na seminar prijavljamo naslednje udeležbe
(navedite ime in priimek v e-pošti):
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________
2. ______________________________________ __________________ @ __________________
3 ._______________________________________ ____________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________

Žig in podpis:Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, Julij 14, 2021
NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU (09:00 - 11:30)
Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

JAVNA NAROČILA -
NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU
 

button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
14. julija 2021 , od 09.00 do 11.30, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM .

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA
Javno naročanje, ki ga izvaja naročnik, mora zaradi sledenja in izpolnjevanja javnega interesa temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Zagotavljanje konkurence v postopkih javnih naročil ne poudarja le racionalne porabe naročnikovih sredstev, temveč ima vrsto pozitivnih učinkov: prihranek pri izdatkih, konkurenčni učinek, ki sili domača podjetja k znižanju cen v konkurenci s tujimi podjetji, učinek prestrukturiranja ponudnikov, prihranke za zasebne kupce in krepitev medsebojne konkurenčne sposobnosti.
 
Ponudnik mora biti izbran pregledno in po predpisanem postopku, v tem okviru sta pomembni tudi obveznosti objave obvestil glede javnih naročil in glede objave pogodb na portalu javnih naročil. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
 
Prikrojevanje razpisnih ponudb (ali dogovorjeno oddajanje ponudb) nastopi, kadar se podjetja, od katerih se sicer pričakuje tekmovalnost, skrivaj zavežejo k dvigu cen ali nižanju kakovosti blaga ali storitev za kupce, ki želijo priti do izdelkov ali storitev po razpisnem postopku. Prikrojevanje razpisnih ponudb je lahko še zlasti škodljivo, kadar zadeva javna naročila, saj se pri tovrstnih poslih porabljajo javna sredstva, zmanjšuje javno zaupanje v konkurenčni postopek in rušijo prednosti konkurenčnega trga.


KOMU JE NAMENJEN
E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
 
Vsebina dogodka

 • Integriteta in izpolnjevanje javnega interesa pri javnem naročanju
 • Korupcijska tveganja pri javnem naročanju
 • Izogibanje nasprotij interesov
 • Prikrojevanje ponudb in ostale nedopustne prakse ponudnikov
 • Varovanje konkurence pri javnem naročanju
 • Nedopustno oblikovanje konzorcijev in podizvajalskih razmerij
 • Nedopustne vpliv ponudnikov na delovanje javnih naročnikov
 • Aktivnosti javnih naročnikov pred, med in po oddaji javnega naročila
 • Primeri iz prakse
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
Posvetovanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja 

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  99 € + ddv

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 14072021, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR


JAVNA NAROČILA - NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU

?


14. julija 2021, ob 09.00 do 11.30
Zaradi razglasitve epidemije bo seminar potekal preko spletne platforme ZOOM.


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________
2. ______________________________________ __________________ @ __________________
3 ._______________________________________ ____________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija