ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Nedelja, Oktober 17, 2021
 September 2021Oktober 2021November 2021
Torek, Oktober 05, 2021
INHOUSE JAVNO NAROČANJE IN SPREMEMBE JAVNO NAROČNIŠKE ZAKONODAJE (09:00 - 11:30)
Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

INHOUSE JAVNO NAROČANJE IN SPREMEMBE JAVNO NAROČNIŠKE ZAKONODAJEbutton__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
5. oktober 2021 , od 09.00 do 11.30, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM .

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Pogoje za uporabo izjeme za »in-house« naročanje določa ZJN-3 v 28. členu, pri čemer se takšen načina naročanja lahko uporabi tudi, kadar več naročnikov skupaj (ne zgolj eden) obvladuje izvajalca naročila, ali kadar  izvajalec obvladuje naročnika ali kadar izvajalca in naročnika obvladuje druga ista oseba. Poleg pogoja glede obvladovanja mora biti izpolnjen tudi pogoj glede izvajanja minimalnega deleža dejavnosti v okviru za »in-house« povezane subjekte in pogoj glede prepovedi zasebnega kapitala, vrednost predmeta naročanja po pravilih »in-house« naročanja pa mora biti enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu. Izpolnjevanje pogojev za oddajo naročila po pravilih za »in-house« je treba preverjati v vsakem posameznem primeru, pri čemer tudi v primeru, da so pogoji izpolnjeni, tovrstno naročanje kot izjema ni obvezno, prav tako pa ne vselej primerno. ZJN-3 omogoča izvedbo inhouse naročanja na podlagi štirih možni različic in sicer: vertikalno«in house« naročanje, obratno vertikalno »in house« naročanje, horizontalno »in house« naročanje ter javno-javno naročanje.
 
Spremembe javno naročniške zakonodaje, ki bodo začele veljati 1. januarja 2022, spreminjajo postopek javnih naročil male vrednosti, odpravljajo nekatere administrativne obveznosti na strani naročnikov (npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih sporazumih) in dopuščajo večje prožnosti. Nekoliko so se uredile in dopolnile določbe o prekrških, predvsem tistih, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in njihovo večjo odgovornost pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb.
 
E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

 
PROGRAM
 • Oddaja javnih naročil po pravilih, ki veljajo za javno naročanje med osebami v sistemu »in-house«
 • Izjeme javnega naročanja in sistem »in-house« javnega naročanja
 • Vertikalno »in-house« javne naročanje
 • Obratno vertikalno »in-house« javne naročanje
 • Horizontalno »in-house« javne naročanje
 • Javno-javno naročanje
 • Pogodbe glede »in-house« in javno-javnega naročanja
 • Zadnje spremembe javno naročniške zakonodaje in njihov vpliv na sistem »in house« javnega naročanja
 • Primeri iz prakse – »in-house« ter javno-javno naročanje
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  119 € + ddv

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 05102021, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR


INHOUSE JAVNO NAROČANJE IN SPREMEMBE JAVNO NAROČNIŠKE ZAKONODAJE


5.oktober julija 2021, ob 09.00 do 11.30
 Seminar bo potekal preko spletne platforme ZOOM.


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________
 


Žig in podpis:                     


            

Želimo prejemati obvestila o dogodkih. da ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli piše ali na droge dogovorjen način zahteva, da upravlja osebne podatke, ki jih začasno prenese, začasno uporabi svoje osebne podatke za neposredno trženje.
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh tudi preprečiti uporabo osebnih podatkov za neposredno neposredno trženje ter pisno obvestiti posameznika, ki je potreben. «


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, Oktober 07, 2021
NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 27 - Večletni Finančni Okvir OD IDEJE DO PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH EU SREDSTEV (09:00 - 15:00)
Akademija za management in projektno vodenje vabi na enodnevni spletni seminar na aktualno temo

NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 27 - Večletni finančni okvir OD IDEJE DO PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH EU SREDSTEV
 
10% popust za prijavo in plačilo do vključno 30. septembra 2021
 


TERMIN
LJUBLJANA, 7. oktober 2021, od 09.00 do 15.00 ure; preko spletne platforme ZOOM-a
 
CILJ

Iz sedemletnega proračuna Evropske unije, ki vključuje 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje po pandemiji v vrednosti 750 milijard evrov, bo Slovenija  dobila skupno 10,5 milijarde evrov, od tega je 6,6 milijarde nepovratnih sredstev. V proračunu naj bi bile tri milijarde za kohezijo in 1,6 milijarde za kmetijstvo. Od skupno 5,7 milijarde iz načrta za okrevanje bo nepovratnih sredstev za 2,1 milijarde.

Slovenija ostaja neto prejemnica iz evropskega proračuna – tako v okviru večletnega finančnega okvira kot v okviru novega instrumenta za okrevanje, je poudaril premier.

Največ izpogajanih sredstev bo treba porabiti v naslednjih treh letih. Za leto 2021 je tako predvidenih skupaj več kot 1,5 milijarde evrov, v letu 2022 skoraj 1,4 milijarde evrov, v letu 2023 pa malo manj kot 1,2 milijarde evrov. Ker Slovenija pri črpanju sredstev ni ravno med bolj uspešnimi, potekajo tudi na nacionalni ravni priprave, da bi sredstva v Sloveniji zagotovo pokoristili. To pa je odvisno od nas vseh!
Zato začnimo pravočasno  pripravljati  dobre projekte za porabo evropskega denarja!

NAMEN
Namen enodnevnega seminarjaje je pokazati udeležencem,  kako se pripravi uspešen  EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz  programov NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE EU za obdobje 2021- 27.
Na spletnem seminarju boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo  projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta. 

Na delavnici se bodo udeleženci na primerih iz prakse, naučili:
 • potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, 
 • kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem,
 • kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“, 
 • osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu),
 • kako načrtovati diseminacijo na projektu, 
 • ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.

Z VAMI BO ODLIČEN PREDAVATELJ:

 Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva
Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva, je doktor znanosti s področja strojništva in magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Doktoriral in magistriral je na Univerzi v Mariboru, kjer je, tako kot tudi na Univerzi v Ljubljani, delal kot mladi raziskovalec, asistent in docent. Strokovno se je izpopolnjeval na Brunel University v Veliki Britaniji, Universitaet Karlsruhe (TH) v Zvezni republiki Nemčiji ter tudi v sodelovanju z Georgetown University iz ZDA na Karlovi univerzi v Republiki Češki. V letu 2006 je služboval v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je kot direktor Urada za kohezijsko politiko odgovarjal za celotno kohezijsko politiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi za pripravo vseh dokumentov, ki služijo za pravno podlago pri črpanju EU sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2007 – 2013. Od začetka leta 2007 je direktor zasebnega podjetja ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o., ki se ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju pridobivanja evropskih sredstev. V času študija in dela je prejel več priznanj. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del, člankov, vabljenih predavanj na konferencah in univerzah doma in v tujini.   


SEMINAR JE NAMENJEN      
Seminar je namenjen vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov in imajo določena predznanja, prvenstveno pa:
 • Predstavnikom akademskih institucij in raziskovalnih ustanov (univerze, fakultete, raziskovalni instituti, in podobno), 
 • Predstavnikom iz podjetij, ki se prijavljajo na razpise EU
 • Predstavnikom občin, javnih zavodov, ki se prijavljajo na razpise EU
 • Regionalnim razvojnim agencijam in pisarnam
 • Svetovalnim podjetjem
 • Podjetniškim centrom
 • Predstavnikom različnih strokovnih organizacij in institucij, 
 • Predstavnikom nevladnih organizacij in poslovnih združenj. 
 • Študentom

PROGRAM

Predstavitev nove evropske finančne perspektive 2021-2027:
 • Kaj prinašajo EU skladi v novi finančni perspektivi?
 • Kako podjetje pripraviti na uspešno sodelovanje pri razpisih?
 • Pomen raziskav in razvoja za uspešno pripravo podjetja za kandidiranje.
Povezava med inovativnostjo, razvojem in investicijami:
 • Partnerstvo.
 • Inovativnost, kreativnost, trajnost
 • Prepričljiva projektna vloga na 5 straneh
Pozitivni sklep in uspešno projektno vodenje:
 • Obvladovanje izvajanja projekta
 • Priprava zahtevkov in poročil
 • Evalvacija projekta in rojstvo novih idej
 Odprta diskusija in zaključna misel 

 
KOTIZACIJA IN GRADIVO

Kotizacija za udeležbo na delavnici brez popusta znaša  209€ +ddv


POPUSTI
 • 10% popust za prijavo in plačilo do vključno 30. septembra 2021
 • Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo 10% popust.
 • Študentom priznavamo 50% popust.
 • Fizičnim osebam popust po dogovoru
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  TUKAJ
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 07102021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914. 


INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
gsm: 051 317 357  vsak dan od 10.00 do 12.00 ure
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po
e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.   


PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 27 - Večletni finančni okvir OD IDEJE DO PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH EU SREDSTEV, 9. september 2021

LJUBLJANA, 7. oktober 2021, od 09.00 do 15.00 ure;preko spletne aplikacije ZOOMIme in naslov organizacije:_________________________
 
 

Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.lokalno.si/2008/03/20/44249/aktualno/lokalnosi_na_skajku/
Četrtek, Oktober 14, 2021
KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2021 (08:00 - 16:00)

Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem vabi na dogodek

KONFERENCA RAČUNOVODIJ,
FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2021
ki bo v Ljubljani, 14.oktobra 2021 ob 9.00 uri,City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15 in
preko spletne platforme ZOOM
V primeru slabih epidemioloških razmer bo konferenca potekala preko spleta.

20 % popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 8. oktobra 2021.

Za dva in več udeležencev udeležencev iz iste organizacije priznavamo
dodatni  10 % popust .


PROGRAM 

?

OTVORITEV KONFERENCE
8:00 – 9:00 Registracija udeležencev

9:00 – 9:15
Uvodni in pozdravni nagovori
Predstavnik MF


Finančni izzivi v Sloveniji in svetu v času epidemije Covid 19 in po njej
Ukrepi Vlade RS za blažitev krize

Strah, negotovost in socialno distanciranje močno vplivajo na plačilne navade potrošnikov. Pandemija COVID-19 je začasno zaustavila kolesja gospodarstva in v naša življenja vnesla zavedanje, da realnosti iz leta 2019 ne bo nikoli več. Kako globoka bo nova ekonomska recesija, bo vidno šele čez čas. Kriza bo dala priložnost tistim, ki bodo prepoznali in se uspeli prilagoditi novim razmeram na trgu. Celotna ekonomija, vključno s plačilnimi ekosistemi, se bo morala prilagoditi na način, da bo omogočen učinkovit in trajen ponovni zagon gospodarstva ter vstop v novo post-COVID-19 dobo.

PLENARNI DEL 
9:20 – 10:00
Paket davčnih sprememb in obvladovanje poslovanja v Covid krizi
Predavatelj: dr. Branko Mayr , Simona Štravs

10:00 – 10:40
Novosti na področju DDV  ter aktualna slovenska in evropska sodna praksa
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

10:40 – 11:20
Prilagajanje računovodskih poročil v cilju doseganja poslovnih ciljev v času korona krize

Predavatelj: mag. Darinka Kamenšek

 

11:20 – 11:30 Odmor

11:30 – 12:00
Razlike med MSRP in SRS in kaj nas čaka v prihodnosti
Predavateljica: Silva Koritnik Rakela
Računovodsko poročanje v času COVID-19 - razlike med MSRP in SRS

Razlike med MSRP in SRS

 • Najemi
 • Finančni instrumenti
 • Državne pomoči
 • Poslovne kombinacije

COVID-19 in vpliv na računovodsko poročanje

 • Razkritja v letnih poročilih – pomembnost dogodkov po datumu bilance
 • Slabitev sredstev – terjatev, zalog, finančnih instrumentov, naložbenih nepremičnin, dobrega imena
 • Odloženi davki

12:00 – 12:40
Postopki statusnih preoblikovanj po ZGD-1 skozi davčni postopek in obračun DDPO
Predavatelj: mag. Dejan Petkovič

12:40 – 13:30
Tožbe zoper dolžnike in izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj

Predavateljica: Dida Volk

13:30 – 14:00  Odmor

POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

SEKCIJA 1  - Računovodenje pri  
proračunskih uporabnikih
14:00 – 15:30
Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2021 z novostmi pri proračunskih uporabnikih
Predavateljica: Majda Gominšek

15:35 – 16:20
Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v novih razmerah
Predavatelj: mag. Branko Vidič

16:20 – 16:30 Odmor

16:30 – 17:00
Notranja revizija v javnem sektorju
Predavateljica: mag. Irena Kumše


14.00 – 14.45
DDV V SPLETNI PRODAJI
Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič


14.45 – 16.15
Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Pomen letnih kontrol poslovanja (inventura, knjiženje poslovnih dogodkov, metode vrednotenja premoženja, oslabitve, odpisi, zastaranje)
 • Popravki postavk davčnega obračuna z vidika nepriznanih prihodkov in odhodkov
 • Predstavitev posameznih vrst davčnih olajšav in njihov prenos
 • Novost obdavčitve davčne osnove v letu 2020
 • Vpliv COVID 19 na računovodski in davčni obračun (knjiženja državnih pomoči, odpisi in odlogi prispevkov, temeljni dohodek, vračila prejetih državnih pomoči


16:15 – 16:25 Odmor

16:25 – 17:00
Računovodsko spremljanje zalog v storitveni dejavnosti
Predavateljica: dr. Lidija Robnik  

 Pridružujemo si pravico do dopolnitev programa.

PREDAVATELJI
Z vami bodo ugledni gostje, odlični strokovnjaki in predavatelji :

 • doc. dr. Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec
 • doc.dr. Lidija Robnik, doktorica znanosti managementa, magistrica poslovne politike in organiziranja , univ. diplomirana ekonomistka
  Raziskuje vlogo in pomen tveganega kapitala pri financiranju in razvojno- inovativnih podjetij. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.
  Zaposlena je bila v Mariborski livarni Maribor d. o. o., kjer je opravljala dela vodja finančne službe od leta 1990 – 1991, od leta 1991 – 1996 sem vodja finančno-računovodske službe v družbi Armal d.o.o.
  Od leta 1996 do 1997 je bila zaposlena v Probanki, d. d. Maribor na delovnem mestu pomočnica direktorice direkcije globalnih financ.
  Od leta 1997 do 2003 je bila zaposlena v Cestnem podjetju Maribor družbi za gradnjo in vzdrževanje cest, d. d., Maribor, na delovnem mestu direktorica finančno-računovodskega področja, od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov.
  S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
  Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
  Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).
 • mag. Tanja Urbanija  je davčna svetovalka in odlična predavateljica v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj, konferenc in kongresov.
 • Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika "Davki enostavno in jasno", ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer.
 • mag. Darinka Kamenšek je pooblaščena notranja državna revizorka. Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski Ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Predava tudi na drugih visokošolskih zavodih ter na različnih strokovnih seminarjih, konferencah in kongresih.
 • mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače pri MJU, opravlja naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremlja izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja. Pripravlja pojasnila oz. mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavlja neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordinira in vsebinsko strokovno sodeluje pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.
 • Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij. Že od vsega začetka, leta 2004 je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike pri Ministrstvu za okolje in prostor.
 • mag. Dejan Petkovič, predavatelj, samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo
 • Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekonomistka,  davčna svetovalka in odlična predavateljica. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na Davčni upravi R Slovenije in jo nadaljevala v...


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija