ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Pravno svetovanje
Pravno svetovanje

Sestava pogodb o zaposlitvi:

 • za nedoločen čas
 • za določen čas
 • pri več delodajalcih - part time pogodbe
 • za poslovodne osebe
 • zaposlitev tujca

Odmera dopusta

Akt o sistemizaciji

Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o plačah

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti

Odločbe:

 • letni dopust
 • razporeditev delovnega časa
 • ...

Vse oblike prenehanja pogodb o zaposlitvi

Obveščanje sindikata

Svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu

in še marsikaj ...

Obligacijsko pravo

Pregledujemo že sklenjene pravne posle in vam nudimo ustrezne rešitve. Sestavljamo predpogodbe in pogodbe za vse vrste obligacijskih razmerij:

 • prodajna pogodba
 • pogodba o nakupu nepremičnine
 • starinarska pogodba
 • cesija
 • pobote, poravnave
 • prevzeme dolga,
 • pristope k dolgu
 • posojilne, posodbene, darilne pogodbe
 • pogodbe o preužitku
 • zakupne in najemne
 • podjemne pogodbe
 • gradbene pogodbe, prevozne pogodbe, skladiščne pogodbe
 • pogodbe o naročilu
 • komisijske pogodbe, agencijske pogodbe, posredniške pogodbe
 • družbene pogodbe
 • poroštvene pogodbe
 • asignacijske pogodbe in poravnave

sestavljamo odškodninske zahtevke in jih pravno utemeljimo, sestavljamo tožbe, sestavljamo poravnave in vas zastopamo na poravnava.


Stvarno pravo

 • sestavljamo vam vse vrste predlogov za vpis v zemljiško knjigo
 • sestavljamo služnostne pogodbe
 • sestavljamo pogodbe o razdelitvi solastnega premoženja
 • sestavljamo akte o ustanovitvi etažne lastnine


Delovno pravo

 • svetujemo iz podrocja delovno pravne zakonodaje
 • sestavljamo in pregledujemo vse vrste pogodb o zaposlitvi;
 • izdelujemo sporazumne, redne in izredne odpovedi,
 • sestavljamo predloge za zadržanje učinkov odpovedi delovnega razmerja;
 • sestavljamo odlocbe in sklepe o odmeri letnega dopusta


Izvršilno pravo

Sestava izvršilnih predlogov

Pregledamo dokumentacijo in vam svetujemo krajevno in stvarno pristojnost sodišča, ki bo obravnavalo vaš primer, predlagamo vam število izvršilnih predlogov, poizvemo po podatkih oz. razpoložljivih sredstvih izvršbe ter sestavimo oziroma napišemo izvršilni predlog v zadostnem številu izvodov in ga pošljemo stvarno in krajevno pristojnemu sodišču.

Korespondenca s sodišči

Poleg sestave izvršilnih predlogov, opravljamo vso administracijo in vso nadaljnjo nujno korespondenco s sodišči za čimbolj učinkovito izterjavo vaše terjatve.

Odgovori na ugovore

V primeru ugovora vašega dolžnika zoper sklep o izvršbi, vam sestavimo odgovor na ugovor ter predlagamo vse dokaze, potrebne, da bi uspeli v pravdi.

Vodenje dokumentacije

Za vas vodimo vso dokumentacijo, ki je potrebna za vložitev izvršilnega predloga ter za sestavo odgovora na ugovor, po potrebi vam vodimo tudi arhiv za zakonsko določen čas hrambe predmetnih pravnih aktov ter sodnih odločb.

Komunikacija z dolžniki

Za vas lahko komuniciramo z vašimi dolžniki pisno in/ali preko telekomunikacijskih sredstev ter jih skušamo prepričati, naj prostovoljno poravnajo odprte postavke.

Zastopanje pred sodišči

Po potrebi vas zastopamo pred sodišči, kjer uspešno zagovarjamo vaše interese in s pomočjo našega strokovnega znanja skušamo uspeti v pravdi. Zastopanje obsega priprava na narok in pristop na narok kot vaš pooblaščenec.

Pravno svetovanje oziroma pravni nasveti glede izvršilnega postopka ter pravdnega postopka. Z našim strokovnim znanjem vam svetujemo in vam pomagamo pri izvršilnem in pravdnem postopku, predlagamo ustrezne rešitve na podlagi naših izkušenj ter vam svetujemo izbiro ustreznih sredstev izvršbe. 


Korporacijsko pravo

 • sestava aktov o ustanovitvi enoosebnih družb,
 • sestavljamo družbene pogodbe;
 • sestavljamo skupščinske sklepe,
 • sestavljamo spremembe družbenih pogodb;
 • sestavljamo odlocbe in sklepe o odmeri letnega dopusta


Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je zelo pomembna dejavnost, saj ekonomska stabilnost predstavlja obstoj slehernega človeka. Gospodarski subjekti poskušajo biti najboljši na svojem področju in v ta namen jim pomagamo tudi mi:

 • ustanovitev gospodarskih družb
 • sestavljamo akte o ustanovitvi, splošne akte ter druge statusno pravne spremembe
 • posredniške pogodbe
 • pogodbe o leasingu
 • zastavne pogodbe
 • gradbene pogodbe
 • komijsijske pogodbe
 • sestavljamo vloge in predloge
 • pripravljamo izvršilne predloge

Naše pravno svetovanje gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom na področju gospodarskega prava obsega:

 • iskanje najboljše rešitve ob pojavu problema (ustanovitev nove družbe ali sprememba obstoječe…)
 • hiter in kvaliteten odgovor na zastavljeno vprašanje – stalnim strankam nudimo možnost hitrega odgovora po elektronski pošti
 • upravljanje gospodarskih družb
 • svetovanje na področju nelojalne konkurence
 • vso drugo pravno pomoč pri reševanju katerega koli pravnega vprašanja, povezanega z gospodarskim pravom


Pravo intelektualne lastnine

Sestavljanje pogodb o prenosu in odstopu uporabe pravic industrijske lastnine:
 • avtorska pogodba
 • licenčna pogodba
 • založniška pogodba
 • pogodba o prenosu know-how-a
 • franšizna pogodba
 • priprava tožb na področju prava industrijske lastnine
 • priprava tožb na področju avtorskega prava
 

Bližnji dogodki

Trenutno ni nobenih prihajajočih dogodkov.
CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

On line ŠOLA O PLAČAH, v dveh modulih, za javni in zasebni sektor, 17. in 20. maja 2024
Začetek: 17.05.24, 10:00
Konec: 20.05.24, 13:00
Konec prijav: 17.05.24, 07:00

VIDEONADZOR, BIOMETRIJA IN GPS SISTEMI - DOPUSTNOST IN PRAKSA PO GDPR IN ZVOP-2, 20. maj 2024
Začetek: 20.05.24, 09:00
Konec: 20.05.24, 11:30
Konec prijav: 20.05.24, 08:00

POSEBNOSTI PRI POVRAČILIH STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU, 20. maj 2024
Začetek: 20.05.24, 13:00
Konec: 20.05.24, 15:00
Konec prijav: 20.05.24, 12:00

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODENJA V JAVNEM SEKTORJU,v dveh modulih, 29. in 30. maj 2024
Začetek: 29.05.24, 09:00
Konec: 30.05.24, 12:30
Konec prijav: 29.05.24, 08:00

ZAUPNIK PO ZAKONU O PRIJAVLJITELJIH - ŽVIŽGAČIH (ZZPRI) - PRAKTIČNO USPOSABLJANJE, 25.junija 2024
Začetek: 25.06.24, 09:00
Konec: 25.06.24, 13:30
Konec prijav: 25.06.24, 08:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnike
Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija