ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

   

Torek, 27. oktober 2020 ob 09:30 uri, spletni seminar
NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Na seminarju bomo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Pojasnili bomo, kdaj in kako izplačujemo povračila stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrino, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd., tako z delovno-pravnega kot tudi z davčnega vidika. Povedali pa bomo tudi, kakšne vrste bonitet poznamo, kako jih vrednotimo, kaj se ne šteje za boniteto in kako je z izplačili drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Sreda, 9. december 2020 ob 09:00 uri,spletni seminar
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 -21 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.

Četrtek, 12. november 2020 ob 09:30 uri, spletni seminar
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV
Predstavljene bodo novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja s poudarkom na obračunu in izplačilu potnih nalogov, regresa za letni dopust, dnevnic in bonitet. Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

 

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA R
Začetek: 27.10.20, 09:30
Konec: 27.10.20, 12:30
Konec prijav: 27.10.20, 08:00

NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI
Začetek: 09.11.20, 13:00
Konec: 09.11.20, 14:30
Konec prijav: 09.11.20, 12:00

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, Ljubljana
Začetek: 12.11.20, 09:30
Konec: 12.11.20, 13:00
Konec prijav: 12.11.20, 09:00

Bonton in protokolarna pravila za vrhunska poslovna srečanja z gospo Ksenijo Benedetti
Začetek: 20.11.20, 10:00
Konec: 20.11.20, 14:00
Konec prijav: 20.11.20, 12:00

NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEG
Začetek: 09.12.20, 09:00
Konec: 09.12.20, 14:00
Konec prijav: 09.12.20, 08:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja