ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

Torek, 09. junij 2020 ob 09:00 uri, spletni seminar
Tretji paket za gospodarstvo  Covid 19 ter pomembne delovno pravne značilnosti interventne zakonodaje
Državni zbor je potrdil tretji sveženj protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev delovnih mest s tem, da bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije. Kot najbolj izpostavljen ukrep iz zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 je minister za delo Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Izkoristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj deset odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur na teden, ukrep pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra letos.Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci, ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.

Četrtek, 11.junij 2020 ob 09:00 uri, spletni seminar
IZVAJANJE POGODB O JAVNEM NAROČILU PO EPIDEMIJI COVID 19
Izjemoma zakonodaja omogoča, da stranka svoje pogodbene obveznosti ne izpolni in zahteva, da se sklenjena pogodba razveže, kar pomeni, da njeni pravni učinki prenehajo. Okoliščine se morajo tako spremeniti, da otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali da se zaradi njih ne da doseči pogodbenega namena, in to v obeh primerih v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank. Okoliščine morajo nastati po sklenitvi pogodbe. Razvezo pogodbe lahko zahteva stranka, ki ji je izpolnitev otežene oziroma ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka za izpolnitev obveznosti. Ni mogoče zahtevati razvezo pogodbe, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je posegel na veliko področij delovanja. Določila zakona so neposredno posegla tudi na področje gradenj; tako gradenj v teku kot tudi tistih, ki se še bodo izvedla. Subjekti pri gradnji so v danem položaju velikokrat v dilemi kako nadaljevati gradnjo in kakšne so obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank v spremenjenih okoliščinah. Na ta in še ostala vprašanja, ki se vežejo na izvedbo gradenj v spremenjenih okoliščinah bomo odgovorili na predlaganem e seminarju.

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

Tretji paket za gospodarstvo ter pomembne delovno pravne značilnosti interventne zakonod
Začetek: 09.06.20, 09:00
Konec: 09.06.20, 14:00
Konec prijav: 09.06.20, 08:00

IZVAJANJE POGODB O JAVNEM NAROČILU PO EPIDEMIJI COVID 19
Začetek: 11.06.20, 09:00
Konec: 11.06.20, 11:00
Konec prijav: 11.06.20, 08:00

AKTUALNO IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V GRADBENIŠTVU
Začetek: 12.06.20, 14:00
Konec: 12.06.20, 17:00
Konec prijav: 12.06.20, 09:00

POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2020, Portorož, 22. in 23. september 2020
Začetek: 22.09.20, 10:00
Konec: 23.09.20, 17:00
Konec prijav: 21.09.20, 16:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja