ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/11
Torek, 28 Januar 2020 09:30
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV, Ljubljana, 28.januar 2020
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1. Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov; pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov; izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur; javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov; višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti. Spoznali boste tudi kakšna nacionalna zakonodaja se pripravlja.
Konec prijav: Torek, 28 Januar 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 56 - Kotizacija: € 160,65+ddv
Prosto
Sreda, 29 Januar 2020 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, Maribor, 29.1.2020
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2020 leta.
Konec prijav: Sreda, 29 Januar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 3 - Prostih mest: 297 - Zadetkov: 66 - Kotizacija: € 95,20€+ddv
Prosto
Četrtek, 30 Januar 2020 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, LJUBLJANA, 30.1.2020
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2020 leta.
Konec prijav: Četrtek, 30 Januar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 6 - Prostih mest: 294 - Zadetkov: 50 - Kotizacija: € 95,20€+ddv
Prosto
Ponedeljek, 03 Februar 2020 09:00
DAVČNE NOVOSTI IN POMEMBNE DELOVNO-PRAVNE NOVOSTI V LETU 2020
DZ je sprejel spremembe štirih davčnih zakonov, s katerimi se razbremenjuje lestvica za odmero dohodnine, po drugi strani pa zvišuje obdavčitev kapitala in uvaja minimalna stopnja obdavčitve podjetij. V proračun se bo zato steklo manj denarja, a naj bi izpad nadomestili z bolj učinkovitim pobiranjem davkov in strožjim nadzorom. Davčna reforma 2020 namreč zaradi obsežnih sprememb vpliva tudi na vodenje in vsebino obveznih delovnopravnih evidenc in pravilnikov. Med njimi zaradi sprememb izstopajo zlasti nova Evidenca o stroških dela, nova Evidenca o izrabi delovnega časa, nov Pravilnik o delovnem času, nov Pravilnik o plačah in drugih prejemkih... Obveznih dokumentov, ki jih je dolžno sprejeti in posodobiti vsako podjetje pa je skupno kar 16. Za primerjavo tveganja pri poslovanju naj navedem, da so inšpektorati v lanskem letu pričeli skoraj 1.500 postopkov, kjer podjetnikom grozi do 20.000 evrov globe. Vsa podjetja morajo pri svojem poslovanju sprejeti obvezne predpisane pravilnike in evidence iz štirih področij: delovnega prava, varstva osebnih podatkov, promocije zdravja na delovnem mestu in preprečevanja pranja denarja.
Konec prijav: Ponedeljek, 03 Februar 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 298 - Zadetkov: 20
Prosto
Ponedeljek, 03 Februar 2020 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Ponedeljek, 03 Februar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 155 - Kotizacija: € 202,30+ddv
Prosto
Torek, 04 Februar 2020 09:30
NOVOSTI NA PODROČJU IZPLAČEVANJA POTNIH STROŠKOV V LETU 2020
S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. Tako smo v letu 2020 po novi uredbi ponovno dobili tri različne višine dnevnic, višina dnevnic glede na trajanje potovanja pa se je izenačila z davčno uredbo. Dnevnice po posameznih državah oz. mestih so se povečale. Z namenom, da uskladite izplačevanje potnih stroškov z določbami nove uredbe vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.
Konec prijav: Torek, 04 Februar 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 15
Prosto
Ponedeljek, 10 Februar 2020 09:30
ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2019 IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Podlaga za sestavitev davčnega obračuna je izkaz poslovnega izida. Poslovni izid pa je je odvisen od načinov evidentiranja, izvedenega popisa z upoštevanjem pravil ZGD-1 ter SRS. Seznanili se bomo s spremembami SRS zlasti v delu prihodkov, ki bodo v letu 2019 tudi vplivale na višino poslovnega izida in tudi na višino davčne obveznosti družb ter na posebnosti pri pripravi davčnega obračuna. Bliža se čas oddaje letnih poročil in davčnih obračunov, zato vas bomo skozi praktične primere opozorili na posebnosti, ki jih ne smete spregledati pri izdelavi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Opozorili vas bomo na spremembe ODDPO zakonodaje in na spremembe v obrazcu za leto 2019 ter uporabo novega SRS 15. Na seminarju bomo predstavili posebnosti zajemanja ekonomskih kategorij v davčnem obračunu in vas opozorili na možnosti optimiranja davčne osnove.
Konec prijav: Ponedeljek, 10 Februar 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 8
Prosto
Sreda, 12 Februar 2020 09:00
NOVA POKOJNINSKA REFORMA
V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih precej sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. Medtem ko v celoti potečejo prehodna obdobja, v katerih sta se dvigovali pokojninska doba in starost za starostno upokojitev in bodo tako za ženske kot za moške v celoti veljali pogoji po ZPIZ-2, pa je bila 29. 11. 2019 v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki vsebuje kar nekaj določb, ki bodo pozitivno vplivale na posameznike, ki bodo uveljavljali pravice iz tega zavarovanja.
Konec prijav: Sreda, 12 Februar 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 7 - Prostih mest: 193 - Zadetkov: 32
Prosto
Sreda, 12 Februar 2020 09:30
NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Maribor
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.
Konec prijav: Sreda, 12 Februar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 16
Prosto
Ponedeljek, 17 Februar 2020 09:00
Novosti Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C) in odločitve DKOM
Državni zbor je 22. novembra 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C). Novela prinaša velike spremembe v prakso javnega naročanja za javne naročnike, ponudnike ter Državno revizijsko komisijo: prednostna obravnava večjih projektov v revizijskem postopku, reorganizacija DKOM, presojanje le bistvenih kršitev v postopkih javnega naročanja, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo … Z 29. 12. 2019 se začne uporabljati portal e-Revizija, ki se bo uporabljal za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.
Konec prijav: Ponedeljek, 17 Februar 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 115
Prosto
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/11
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija