ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Torek, 17 December 2019 09:00
Novosti Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C) in odločitve DKOM
Državni zbor je 22. novembra 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C). Novela prinaša velike spremembe v prakso javnega naročanja za javne naročnike, ponudnike ter Državno revizijsko komisijo: prednostna obravnava večjih projektov v revizijskem postopku, reorganizacija DKOM, presojanje le bistvenih kršitev v postopkih javnega naročanja, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo … Z 29. 12. 2019 se začne uporabljati portal e-Revizija, ki se bo uporabljal za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.
Konec prijav: Torek, 17 December 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 44 - Kotizacija: € 159,20+ddv
Prosto
Torek, 17 December 2019 09:30
NOVOSTI IN AKTUALNA PROBLEMATIKA NA PODROČJU DDV V LETIH 2019 IN 2020 , Ljubljana, 17.12.2019
Z namenom prenosa novih evropskih pravil v nacionalni pravni red tudi Slovenija uvaja spremembe na področju obračunavanja in plačevanja DDV. Na seminarju bomo obravnavali izkušnje pri uporabi sprememb Zakona o DDV v letu 2019, predvsem pri izdajanju kuponov, telekomunikacijskih storitvah, storitvah radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljenih storitvah. V letu 2020 pa se nam obetajo novosti pri intrakomunitarni dobavi blaga, prenosu blaga v konsignacijska skladišča, verižnih dobavah blaga ipd. Na seminarju bomo obravnavane spremembe dopolnili z veliko praktičnimi primeri. Z namenom ustrezne priprave na prihajajoče spremembe vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.
Konec prijav: Torek, 17 December 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 43
Prosto
Četrtek, 19 December 2019 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV,Ljubljana,19.12.2019
Na seminarju bodo predstavljene vse aktualne novosti na tem področju.
Konec prijav: Četrtek, 19 December 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 42
Prosto
Sreda, 15 Januar 2020 09:30
NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA 2019 ZA JAVNI SEKTOR, Maribor,15.1.2020
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2019 za javni sektor. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Poudarek bo na pripravi ter izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zasebnih zavodov, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Predstavljena bo tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.
Konec prijav: Sreda, 15 Januar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 14 - Kotizacija: € 134,15+DDV
Prosto
Sreda, 29 Januar 2020 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, Maribor, 29.1.2020
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2020 leta.
Konec prijav: Sreda, 29 Januar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 299 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 95,20€+ddv
Prosto
Četrtek, 30 Januar 2020 09:30
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1. Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov; pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov; izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur; javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov; višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti. Spoznali boste tudi kakšna nacionalna zakonodaja se pripravlja.
Konec prijav: Četrtek, 30 Januar 2020 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 160,65+ddv
Prosto
Četrtek, 30 Januar 2020 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, LJUBLJANA, 30.1.2020
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2020 leta.
Konec prijav: Četrtek, 30 Januar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 300 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 95,20€+ddv
Prosto
Ponedeljek, 03 Februar 2020 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Ponedeljek, 03 Februar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 79 - Kotizacija: € 195,30+ddv
Prosto
Petek, 03 April 2020 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Petek, 03 April 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 0 - Kotizacija: € 195,30+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija