ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

Četrtek, 31. Avgust 2017 ob 9:30
OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC, BONITET IN AKTUALNA PROBLEMATIKA

Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja. 

  

Ponedeljek, 18. September 2017 09:00
PRIPRAVA PRORAČUNA PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

Eden najpomembnejših elementov pri pripravi dobrega projekta je priprava projektnega proračuna ali finančna konstrukcija projekta. Na delavnici boste praktično spoznali, kako se pripravi kvalitetni projektni proračun. Na samem začetku bo teoretično predstavljeno bistvo stroškov pri takih projektih, a večji del delavnice bol namenjen konkretnim primerom projekta. Priprava proračuna je samo prvi - nujen, a nezadosten korak pri pridobivanju sredstev iz EU. Po pripravi proračuna pa je treba znati tudi pravilno dokazati stroške, da bi nam jih EU tudi priznala in vrnila obljubljeni del denarja. Ta delavnica bo še ena odlična priložnost, da se dobi veliko novih informacij in veščin pri pripravi proračuna projektov. 

  

Sreda, 27. september 2017 ob 09:30
POSEBNOSTI NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST IN PROBLEMI V PRAKSI V JAVNEM SEKTORJU
Predstavljene bodo novosti ZDDV, ki veljajo v letu 2017. Tudi osebe javnega prava se davku na dodano vrednost ne morejo izogniti. Njihova vloga je velikokrat dvojna, saj na eni strani lahko nastopajo kot organi oblasti, na drugi strani pa morajo upoštevati vsa DDV pravila kot vsi ostali davčni zavezanci. Na seminarju bomo proučili najbolj tipične probleme, s katerimi se osebe javnega prava srečujejo v praksi in jih skušali rešiti. Zlasti se bomo posvetili definiciji davčnega zavezanca, razblinili dvome glede tega, kaj je predmet DDV in pregledali vse novosti za leto 2017.

   

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC, BONITET IN AKTUALNA PROBLEMATIKA,31.avgust
Začetek: 31.08.17, 09:30
Konec: 31.08.17, 14:30
Konec prijav: 31.08.17, 09:00

PRIPRAVA PRORAČUNA PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV, PORO
Začetek: 18.09.17, 09:00
Konec: 18.09.17, 15:30
Konec prijav: 18.09.17, 09:00

NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV ZA L. 2017,20. 09.20
Začetek: 20.09.17, 09:00
Konec: 20.09.17, 14:30
Konec prijav: 20.09.17, 09:00

POSEBNOSTI NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST IN PROBLEMI V PRAKSI V JAVNEM SEKTORJU
Začetek: 27.09.17, 09:30
Konec: 27.09.17, 13:30
Konec prijav: 27.09.17, 09:00

PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
Začetek: 28.09.17, 10:00
Konec: 28.09.17, 15:30
Konec prijav: 28.09.17, 09:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja