ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI
 

Ena snežinka pada zate,

drobna, a z mnogo želja,

v Novem letu naj ti prinese

najlepše trenutke tega sveta.

 

*****************************************************************************

Sreda, 09. Januar 2019 ob 09:30, Maribor
NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Maribor
Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika. Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Veseli bomo vaših vprašanj.

   

Četrtek, 10. januar 2019 09:30, Ljubljana
IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA JAVNI SEKTOR
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2018 za javni sektor. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Poudarek bo na pripravi ter izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zasebnih zavodov, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Predstavljena bo tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.

  

Sreda, 23. januar 2019 ob 09:30, Ljubljana
NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Ljubljana

Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika. Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Veseli bomo vaših vprašanj. 

  

Sreda, 23. januar 2019 ob 09:30, Maribor
IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA JAVNI SEKTOR, Maribor

Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2018 za javni sektor. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Poudarek bo na pripravi ter izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zasebnih zavodov, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Predstavljena bo tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.

  

Ponedeljek, 28. januar 2019 09:30, Ljubljana
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV in SINDIKATE

Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta.

 

Četrtek, 31. januar 2019 09:30, Ljubljana
FINANČNO POSLOVANJE SINDIKATOV IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA TER DAVČNI OBRAČUN ZA L.2018

Osnovno vodilo seminarja bo problematika priprave in sestave letnega poročila za sindikate za leto 2018. Poznavanje računovodskih predpisov in davčne zakonodaje je nujno za pravilno sestavo letnega poročila. Dotaknili se bomo tudi praktičnih rešitev, ki so v povezavi s pripravo ustreznih knjigovodskih evidenc, potrebnih za sestavo zaključnega računa, gotovinskega poslovanja in drugih področij, ki pomembno vplivajo na prikazane podatke v sestavljenem zaključnem računu.

 

Ponedeljek, 04. februar 2019 09:30, Maribor
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV in SINDIKATE

Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta. 

 

 

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Maribor
Začetek: 09.01.19, 09:30
Konec: 09.01.19, 14:30
Konec prijav: 09.01.19, 09:00

IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA JAVNI SEKTOR, LJUBLJANA
Začetek: 10.01.19, 09:30
Konec: 10.01.19, 15:00
Konec prijav: 10.01.19, 09:00

NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Ljubljana
Začetek: 23.01.19, 09:30
Konec: 23.01.19, 14:30
Konec prijav: 23.01.19, 09:00

IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA JAVNI SEKTOR, Maribor
Začetek: 23.01.19, 09:30
Konec: 23.01.19, 15:00
Konec prijav: 23.01.19, 09:00

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 2018 ZA DRUŠTVA in SI
Začetek: 28.01.19, 09:30
Konec: 28.01.19, 14:30
Konec prijav: 28.01.19, 09:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja